Geen analoge toepassing artikel 1:87 BW bij samenlevers

Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707 Feiten Partijen hebben een affectieve relatie gehad. Gedurende deze relatie hebben zij samengewoond in de woning die in eigendom aan de man toebehoort. Zij hebben geen samenlevingsovereenkomst met elkaar gesloten. Wel is uit hun

lees meer »

Indexering van de alimentatie, hoe zit dat?

Indexeringspercentage Ieder jaar wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Op 19 oktober 2018 is het indexeringspercentage voor 2019 bekend geworden. Voor 2019 is het wettelijke indexeringspercentage voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 2%. Wettelijke indexering en

lees meer »