Arbeidsrecht

Zowel het aangaan en beëindigen als het hebben van een arbeidsrelatie kan bij werkgevers en werknemers vragen oproepen en situaties teweegbrengen waarbij deskundig advies en/of juridische bijstand gewenst is.

Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gesloten en wat moet of mag dan in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen? Hoe kan ik een arbeidsovereenkomst beëindigen? Dit zijn een paar van de vele vragen die gesteld kunnen worden.

Maar ook tijdens het dienstverband kan behoefte aan advies bestaan. Mag een arbeidsovereenkomst worden gewijzigd, bijvoorbeeld?

Als partijen er samen niet uitkomen kan een procedure onvermijdelijk zijn. Dan is er behoefte aan deskundige bijstand. Vragen als ‘moet ik daarvoor naar de rechter of het UWV’ en ‘wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan’, kunnen beantwoord worden aan de hand van de concrete situatie.

Mr N.J.M. Derks adviseert met zijn expertise en ervaring zowel werkgevers als werknemers en verleent tevens zijn bijstand bij het voeren van (ontslag)procedures. Samen met u bekijkt hij de mogelijkheden en maakt hij een inschatting van uw kansen.

Direct een afspraak maken met een ervaren advocaat of mediator?