Indexering van de alimentatie, hoe zit dat?

Indexeringspercentage

Ieder jaar wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Op 19 oktober 2018 is het indexeringspercentage voor 2019 bekend geworden. Voor 2019 is het wettelijke indexeringspercentage voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 2%.

Wettelijke indexering en afwijking hiervan

Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2019 de huidige alimentatieverplichting dient te worden verhoogd met 2%. Dit geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Dit is alleen anders indien u hier in onderling overleg andere afspraken over hebt gemaakt. Zo kunt u ten tijde van de echtscheiding (of nadien) overeenkomen dat u de jaarlijkse indexering (tijdelijk) uitsluit. Ook kunt u een alternatief indexeringspercentage overeenkomen. Hebt u niets afgesproken? Dan geldt de wettelijke indexering.

Rekentools

Op internet kunt u diverse handige rekentools vinden om de juiste hoogte van uw alimentatieverplichting na indexering uit te rekenen waarbij u bijvoorbeeld enkel het jaartal hoeft in te vullen waarin de alimentatie is vastgesteld c.q. is overeengekomen en de hoogte van dit bedrag.

Achterstand

Hebben u en uw ex-partner de afgelopen jaren het wettelijk indexeringspercentage niet toegepast op de maandelijkse alimentatie terwijl dit wel had gemoeten, dan is er een achterstand ontstaan. Vorderingen verjaren echter naarmate de tijd verloopt. In het algemeen geldt de verjaringstermijn van vijf jaren. Alimentatie achterstanden, waaronder indexeringsachterstanden, kunnen dus met terugwerkende kracht van vijf jaar alsnog worden gevorderd. Deze termijn wordt steeds weer verlengd met vijf jaar, als tussentijds aantoonbare incasso activiteiten hebben plaatsgevonden.

Hebt u vragen over de indexering van alimentatie of wilt u hulp bij het berekenen en/of invorderen van een indexeringsachterstand, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Vergeet in ieder geval niet om vóór 31 december a.s. uw automatische overboeking aan te passen zodat u vanaf 1 januari 2019 het juiste alimentatiebedrag voldoet.

Mr A.M.E. Derks (Amé)
Mr A.M.E. Derks is als advocaat en mediator gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft een ruime advies en proces-ervaring op dit gebied en is u graag van dienst.