Incasso

Een veel voorkomend juridisch probleem is het niet betaald krijgen van de factuur die verstuurd is voor de geleverde zaken en of de verrichte werkzaamheden/diensten. De vraag is dan welke mogelijkheden er zijn om alsnog betaling te verkrijgen. 

Wat kunt of moet u zelf nog doen en wat wordt gedaan als u de vordering ter incasso uit handen geeft en, niet onbelangrijk, wat zijn daarvan de kosten?

Het begint allemaal bij een goed debiteurenbeheer en het tijdig reageren indien een debiteur heeft laten weten niet tevreden te zijn. Indien “gewoon” niet wordt betaald, is het verstandig om de vordering uit handen te geven. De wanbetaler kan daarbij eerst nog schriftelijk worden gesommeerd tot betaling over te gaan en doet hij dat niet dan kunnen rechtsmaatregelen worden getroffen zoals een procedure voor de rechter al dan niet vooraf gegaan door beslaglegging.

Van belang kan ook zijn om (eerst) te onderzoeken of de wanbetaler wel verhaal biedt (wel in staat is om te betalen). Zo niet dan zou het faillissement kunnen worden aangevraagd indien uw wanbetaler meerdere schulden onbetaald laat.

Mr N.J.M. Derks is lid van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA). Een VIA-incassoadvocaat is speciaal opgeleid om het gehele incassotraject te verzorgen. Van de eerste schriftelijke sommatie tot de tenuitvoerlegging (executie) van een eventueel vonnis. Een VIA- incassoadvocaat kan ook maatoplossingen bieden voor uw debiteurenbeleid. VIA-incassoadvocaten worden permanent bijgeschoold op het gebied van het incasso- en procesrecht. Zij beschikken over een netwerk van deurwaarders, verhaalsinformatieverstrekkers en buitenlandse contacten voor de internationale incasso.

Voor het geval uw vordering niet wordt betwist, hanteren wij in de buitengerechtelijke fase van de invordering speciale incassovoorwaarden.

Direct een afspraak maken met een ervaren advocaat of mediator?