minderjarige ondernemer

De minderjarige ondernemer en handlichting

Toename minderjarige ondernemers

Nederland kent steeds meer minderjarige ondernemers. Regelmatig zie of hoor je over een minderjarige die succesvol een eigen onderneming start. Bijvoorbeeld met gebruik van dropshipping, Instagram of een eigen YouTube kanaal, zijn zij zakelijk actief. Door deze trends neemt het ondernemerschap bij jongeren aan populariteit toe. Jongeren ervaren hierbij voordelen zoals meer vrijheid, afwisseling en eigen verantwoordelijk. Voor hen en hun ouders is het wel belangrijk om te weten wat de regels zijn. Biedt handlichting hierbij een oplossing?

Handelingsonbekwaam tenzij toestemming

De minderjarige onder de 18 jaar is volgens de wet handelingsonbekwaam. Dat wil zeggen dat hij of zij alleen met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers bekwaam is rechtshandelingen te verrichten. Dit geldt alleen voor zover het geen handelingen betreft die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk worden geacht. Zo is de minderjarige bijvoorbeeld wel bevoegd om zonder toestemming een blikje cola te kopen. Of zijn fiets te laten repareren bij de fietsenmaker. Voor het verrichten van rechtshandelingen in het kader van een eigen onderneming is toch echt toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk zijn. In de meeste gevallen zijn de ouders de wettelijk vertegenwoordiger. Doorgaans kan worden volstaan met de toestemming van één van hen als de andere ouder niet van bezwaar doet blijken. Hoewel deze toestemming vormvrij is, doet men er goed aan om deze schriftelijk vast te leggen. Twijfel of onduidelijkheid hierover kan daarmee worden voorkomen.

Gevolgen handelen minderjarige ondernemer

Het toestemmingsvereiste bij minderjarigen is van essentieel belang nu ouders in principe volledig aansprakelijk zijn voor het handelen van hun minderjarige kind. Dit betekent dat u als ouder financieel verantwoordelijk bent voor schulden die door uw kind worden aangegaan. Dit geldt dus ook voor het geval de onderneming van uw kind niet zo succesvol blijkt te zijn als vooraf gehoopt. Het is daarom aan te raden om voorafgaand na te denken over de rechtsvorm hiervan.

Vernietiging rechtshandelingen

Maar wat als uw kind nu toch zonder uw toestemming handelingen verricht waar u het niet mee eens bent? Dan resteert nog de mogelijkheid van vernietiging van deze rechtshandelingen. De wet bepaalt dat in dat geval de rechtshandeling achteraf ongedaan gemaakt kan worden. Dit kan buitengerechtelijk en zo nodig door middel van een procedure. De verjaringstermijn die hierbij geldt, bedraagt 3 jaar.

Handlichting bij 16 of 17 jaar

De minderjarige van 16 of 17 jaar die in het kader van zijn onderneming niet steeds om toestemming wil vragen van zijn wettelijk vertegenwoordiger, kan bij de kantonrechter een verzoek tot handlichting indienen. Met deze handlichting wordt de minderjarige gedeeltelijk handelingsbekwaam. Dit geldt bijvoorbeeld voor het oprichten van een rechtspersoon en/of het verrichten van rechtshandelingen tot een bepaald bedrag. Andere rechtshandelingen blijven wel uitgesloten. Bijvoorbeeld het in eigendom hebben van registergoederen of het afsluiten van een hypotheek. U moet als ouders wel toestemming geven voor de handlichting. Een beslissing tot handlichting van de kantonrechter wordt (digitaal) gepubliceerd op rechtspraak.nl en/of in de Staatscourant (zie ook: ECLI:NL:RBNNE:2017:4889).

Intrekking handlichting en meerderjarigheid

Indien er sprake is van misbruik van de handlichting door uw kind of dreiging daarvan, kunt u als ouder op ieder moment de intrekking ervan verzoeken aan de kantonrechter. Vanaf zijn of haar 18e verjaardag is uw kind meerderjarig en volledig handelingsbekwaam. Vanaf dat moment is het dus mogelijk om volledig zelfstandig rechtshandelingen te verrichten in het kader van een eigen onderneming.

Lusten en lasten

Heeft uw minderjarige kind het voornemen om een eigen onderneming te starten, stimuleer dit. Bespreek van tevoren wel goed met elkaar hoe dit in de praktijk vormgegeven wordt en welke regels er gelden. Op deze manier kan de jonge ondernemer in spe al in een vroeg stadium op zijn of haar verantwoordelijkheden worden gewezen. Ook het leven van een ondernemer gaat immers niet altijd over rozen. Naast de lusten van het ondernemerschap, zijn er uiteraard ook lasten aan verbonden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op!

Mr A.M.E. Derks (Amé)
Mr A.M.E. Derks is als advocaat en mediator gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft een ruime advies en proces-ervaring op dit gebied en is u graag van dienst.