Mediation

Indien u besluit om te gaan scheiden, maar ook bij overige familierechtelijke geschillen, kunt u ervoor kiezen de gevolgen ervan te regelen door middel van mediation. Bij mediation maakt u gezamenlijk afspraken met behulp van onze gespecialiseerde familiemediator.

Mr A.M.E. Derks is advocaat-mediator. Zij is tevens lid van de vFAS, de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Door middel van gesprekken begeleid zij u bij het maken van afspraken over de gevolgen van de (echt)scheiding. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een ouderschapsplan, financiële afspraken en afwikkelingen, afspraken over de woning, de afwikkeling van de gemeenschap of huwelijkse voorwaarden en de pensioenafspraken. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en door u beiden ondertekend. In geval van een echtscheiding draagt zij tevens zorg voor de procedurele afwikkeling bij de rechtbank door middel van het indienen van een verzoekschrift. De rechtbank geeft vervolgens een echtscheidingsbeschikking af, zonder dat u hiervoor zelf naar de rechtbank hoeft.

Voordelen van mediation:

  • Bij mediation is er voldoende ruimte voor zowel het emotionele deel als het zakelijke deel van de scheiding. Ook kan er ruimte gecreëerd worden voor de kinderen en hun mening. Bovendien kan de advocaat-mediator zorgdragen voor de juridische afwikkeling van de scheiding;
  • U stelt gezamenlijk met behulp van de advocaat-mediator de afspraken op. U hebt de oplossing dus zelf in de hand.
  • Uit de praktijk blijkt bovendien dat partijen zich beter aan de afspraken houden indien zij die zelf hebben gemaakt en deze niet aan hen zijn opgelegd door de rechtbank;
  • De kans dat u met uw ex-partner na afloop nog ‘door een deur kunt’ is over het algemeen groter dan na afloop van een gerechtelijke procedure. Indien er kinderen in het spel zijn is het des te belangrijker dat hun ouders zonder conflict zullen scheiden;
  • Mediation is goedkoper omdat partijen de kosten van de advocaat-mediator kunnen delen;
  • De echtscheiding door middel van mediation gaat veel sneller dan wanneer er een gerechtelijke procedure op tegenspraak gevolgd wordt.

Direct een afspraak maken met een ervaren advocaat of mediator?