Derks Advocaten

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Zowel het aangaan als het beëindigen van een arbeidsrelatie kan bij werkgever en werknemer vragen oproepen waarbij deskundig advies gewenst is.

Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gesloten en wat moet of mag dan in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Hoe kan ik een arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit zijn een paar van de vele vragen die gesteld kunnen worden.

Maar ook tijdens het dienstverband kan behoefte aan advies bestaan. Mag een arbeidsovereenkomst worden gewijzigd, bijvoorbeeld.

Als partijen er samen niet uitkomen kan een procedure onvermijdelijk zijn. Dan is er behoefte aan deskundige bijstand. Vragen als ‘moet ik daarvoor naar de rechter of het UWV’ en ‘wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan’, kunnen beantwoord worden aan de hand van de concrete situatie.

Derks advocaten en adviseurs kan door haar expertise en ervaring zowel werkgevers als werknemers bijstaan bij de beantwoording van vragen maar ook bij het voeren van (ontslag)procedures.