Derks Advocaten

Sociaal verzekeringsrecht

Sociaal verzekeringsrecht

Bijna iedereen in Nederland heeft regelmatig te maken met het sociale verzekeringsrecht. Bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde of als werknemer op wiens salaris premies voor de sociale verzekeringswetten ingehouden worden. Ook werkgevers komen in aanraking met het sociale verzekeringsrecht in verband met de premies die zij op het loon moeten inhouden. In dit soort situaties kunt u zitten met vragen en in sommige gevallen is bijstand van een advocaat noodzakelijk.

In strafzaken is het van belang zo vroeg mogelijk een beroep te doen op juridische bijstand zodat de kans op een optimaal resultaat zo groot mogelijk is. Derks advocaten en adviseurs is van mening dat een ieder recht heeft op rechtsbijstand in een strafzaak. Dit betekent dat zij strafzaken behandelt zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) als op betalende basis. Samen met u zal gekeken worden naar de beste strategie in uw strafzaak.