Derks Advocaten

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Een op de drie huwelijken eindigt door echtscheiding. Daarnaast worden er jaarlijks een groot aantal relaties verbroken met alle gevolgen van dien. Derks advocaten en adviseurs ziet het als haar taak om u in deze tijden zo goed mogelijk te adviseren en bij te staan. Mr A.M.E. Derks kan optreden als advocaat van een der partijen maar ook als bemiddelaar (mediation). Zij heeft een ruime ervaring met de diverse onderwerpen die aan bod kunnen komen zoals vaststelling van de alimentatie, het opstellen van een ouderschapsplan, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, de eigen woning, de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioen etc. Het zorgvuldig opstellen van afspraken ten tijde van uiteengaan, voorkomt onenigheid en geschillen in de toekomst.

Bovendien kan Mr A.M.E. Derks tevens zorgdragen voor indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank zodat alles door een dezelfde persoon voor u geregeld kan worden. Dit bespaart tijd en voorkomt dus onnodige kosten.

Ook voor wat betreft overige familierechtelijke kwesties kunt u terecht bij Derks advocaten en adviseurs. Hierbij kunt u denken aan adoptie, gezag en omgang, (voor)naamswijziging, erkenning, ontkenning vaderschap alsmede een (dreigende) ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van uw kinderen. Derks advocaten en adviseurs heeft een goede verstandhouding met diverse organisaties en instanties zodat u te allen tijde met raad en daad kan worden bijgestaan, ook als het een niet juridische kwestie betreft. In dat geval zorgt Derks advocaten en adviseurs voor een juiste doorverwijzing.