Derks Advocaten

Huurrecht

Huurrecht

Zowel het aangaan als het beëindigen van een huurovereenkomst kan bij verhuurder en huurder de nodige vragen oproepen waarbij deskundig advies gewenst is. Dit kan betrekking hebben op de huur van bedrijfsruimte maar ook op de huur van woonruimte.

Wordt een huurovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gesloten en wat moet of mag dan in de huurovereenkomst worden opgenomen. Hoe stel ik een goede huurovereenkomst op en hoe kan ik een huurovereenkomst beëindigen. Dit zijn een paar van de vele vragen die gesteld kunnen worden.

Maar ook tijdens de duur van de huurovereenkomst kan behoefte aan advies bestaan. Mag een huurovereenkomst worden gewijzigd, bijvoorbeeld, en wat te doen als de huurder niet op tijd de huur betaalt.

Als partijen er samen niet uitkomen kan een procedure onvermijdelijk zijn. Dan is er behoefte aan deskundige rechtsbijstand.

Derks advocaten en adviseurs heeft een brede ervaring op het gebied van het huurrecht, of het nu gaat om de huur van bedrijfsruimte of de huur van woonruimte. Wij kunnen u adviseren bij het aangaan van de huurovereenkomst, het opstellen van een huurovereenkomst of het beoordelen van een huurcontract alsmede (rechts)bijstand verlenen bij het beëindigen van een huurovereenkomst.

Derks advocaten en adviseurs treedt zowel voor verhuurders als voor huurders op en voor zowel bedrijven als voor particulieren.