Derks Advocaten

Contractenrecht

Contractenrecht

Dagelijks worden contracten (feitelijk overeenkomsten) gesloten, zowel schriftelijk als mondeling. Ondernemers sluiten contracten maar ook particulieren. Bekende gebieden waarop contracten worden gesloten zijn het arbeidsrecht en het huurrecht. Maar ook de koopovereenkomst, de overeenkomst van opdracht (dienstverlening) en de overeenkomst van aanneming van werk zijn belangrijke overeenkomsten, die dagelijks in het bedrijfsleven en in het particuliere leven worden gesloten.

Belangrijk is om te weten wat in deze contracten moet en mag staan; of algemene voorwaarden van toepassing zijn dan wel hoe deze van toepassing kunnen zijn en wat er kan of moet gebeuren als de overeenkomsten niet goed of niet volledig worden nagekomen (wanprestatie). Er wordt niet goed geleverd/gepresteerd of te laat, de klant is niet tevreden. Wat zijn dan de rechten en plichten. Kun je onder de overeenkomst uitkomen en/of schadevergoeding vorderen.

Derks advocaten en adviseurs kan u bijstaan bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden of de contracten en algemene voorwaarden beoordelen. Tijdig advies bij ons inwinnen kan voorts voorkomen dat het uit de hand loopt en is dit toch gebeurd, dan kunnen wij u zowel in als buiten een procedure met raad en daad bijstaan.