Derks Advocaten

Mr N.J.M. Derks (Ino)

Persoonlijk contact

“Ik heb Nederlands recht gestudeerd in Utrecht en ben in 1982 afgestudeerd. Inmiddels zit ik meer dan 30 jaar in het vak en is wel gebleken dat ik op de goede plek zit. Praten doe ik graag en veel en in dit vak speelt dat een belangrijke rol. Tijdens zittingen, om de wederpartij of de rechter te overtuigen, maar ook om cliënten te adviseren. Dat laatste vind ik het belangrijkste. Een goed contact met de cliënt is van wezenlijk belang. Het liefst wil ik net iets méér weten van een cliënt, zodat ik kan inspelen op de persoonlijke omstandigheden.”

Buiten de rechter om

“Ik zie het als een uitdaging om in conflictsituaties buiten de rechter om tot een oplossing te komen. Principes zijn prachtig, maar ze kunnen heel duur uitpakken. Ik sta dicht bij de mensen, zonder mijn professionele neutraliteit te verliezen. Als cliënt ben je er niet bij gebaat wanneer een advocaat zich zuiver als spreekbuis zou opstellen. Wij hebben tenslotte de kennis en ervaring om in te schatten welke weg het beste bewandeld kan worden.”