Derks Advocaten

Mw E.W. Derks-van Rooyen (Elwin)

Allround en financiën

“Sinds een groot aantal jaren doe ik alles met cijfers bij Derks advocaten en adviseurs. Zo houd ik me bezig met de boekhouding maar beheer ik ook de urenregistratie van de advocaten. Dit brengt met zich mee dat u voor al uw vragen over uw factuur of de Raad voor Rechtsbijstand tevens bij mij terecht kunt. Ik zie het als mijn taak ervoor zorg te dragen dat de financiële kant van een zaak zo transparant en duidelijk mogelijk naar de cliënt wordt gecommuniceerd. Daarnaast ben ik all round inzetbaar en ondersteun ik de advocaten en medewerkers van Derks advocaten en adviseurs waar nodig.